Registrace

Zde prosíme vyplňte formulář registrace. Až Vám přijde potvrzovací sms na zadaný telefon, zadejte kód. Podobně ověřte zadaný e-mail kliknutím na odkaz, který Vám pošleme.

Až registraci dokončíte, přihlaste se a v sekci „Tarif“ vyberte některý z nabízených tarifů - měsíční za 130 Kč nebo roční za 600 Kč. Možné je též zakoupit denní tarif za 40 Kč. Rovněž zde musíme ověřit Vaši totožnost. Nahrajte sken jakéhokoli průkazu. Až Vaši totožnost podle zaslaného průkazu ověříme, přijde Vám potvrzovací e-mail. Pokud nám nechcete sken průkazu dát, je nutno složit vratnou zálohu 1 500 Kč. Také v sekci "Tarif" po přihlášení."

Veškeré údaje, které poskytnete při Vaší registraci, tedy i údaje osobní povahy, zpracovává Kontrolní skupina.cz, z.s., se sídlem Raisova 14, 301 00 Plzeň, IČO 228 77 231 pro účel provozu systému sdílených kol kolemplzne.cz, jež chcete využívat. Údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kter0m nám je předáte v registračním formuláři a při následném ověření, jedná se o údaje nutné k tomu, abyste mohli náš systém využívat. Během provozu systému sdílených kol dochází ke krátkodobým pronájmům movitých věcí - jízdních kol, proto jsou nutné údaje o Vaší osobě (uzavíráme spolu smlouvu), v rámci fungování systému je potřeba i vaše telefonní číslo a email. V průběhu využívání služby vzniknou z oprávněných zájmů geografické údaje o místech, kde se kola pohybují - další uživatel potřebuje vědět kde dané kolo najde. Tyto údaje evidujeme také pro případnou kontrolu, či pro řešení problémů s vrácením kol. V anonymizované podobě mohou být údaje o poloze kol využívány pro určování četnosti cyklistické dopravy a v této podobě mohou být předány třetím stranám - jedná se však o pouhé souřadnice určující místo na zemském povrchu bez jakékoli vazby na identifikaci uživatele, tedy Vás. Nejedná se tedy již o osobní údaj. Své údaje samozřejmě můžete kdykoli upravovat, stejně jako můžete systém přestat využívat a vyžádat si odstranění záznamů, vyjma záznamů, které jsou nezbytné k řešením práv a povinností z mezi námi uzavřené smlouvy. Vaše údaje nepředáme jiným subjektům, vyjma případů, kdy by nám to ukládal zákon či jiný právní předpis.

Info o uživateli

Požadováno. 150 znaků nebo méně. Pouze písmena, číslice a znaky @/./+/-/_.
Zadejte stejné heslo jako výše.
Zadejte kód, který vám byl odeslán přes SMS.