Jak to funguje?

Je to úplně snadné!

Jezdíme vždy od března do listopadu. Přes zimu se kola opravují a odpočívají. Sledujte nás na FB, abyste měli stále čerstvé novinky o zahájení a ukončení sezóny.

Celý systém funguje výhradně prostřednictvím internetu na těchto našich stránkách.
Bez stojanů, kiosků pro placení nebo výdejen.

Zaregistrujte se a po prvním přihlášení ověřte Vaší totožnost anebo složte vratnou zálohu 1.500,- Kč.
Zvolte si jeden z tarifů (40 Kč/den, 130 Kč/měsíc nebo 600 Kč/rok).

Po zaplacení a ověření totožnosti se přihlaste a zobrazí se Vám mapa s volnými koly.  
Pokud nemáte telefon/tablet s připojením na internet, lze kolo vyhledat, půjčit a vrátit i prostřednictvím SMS.

SMS funguje

Pro půjčování, vracení a hledání kol prostřednictvím sms je nutné být běžným způsobem zaregistrovaný,
mít ověřenou totožnost nebo složenou vratnou zálohu a mít zakoupený tarif,
který je platný v den, kdy si chci kolo půjčit. Vše provedete na našich stránkách.

Telefonní číslo pro sms komunikaci je +420 725 800 828.

Na ulici vyhledám nejbližší sloup veřejného osvětlení. Na každém je štítek s číslem.
Pošlu na telefonní číslo zprávu ve tvaru „hledej12345“, kde 12345 je číslo sloupu veřejného osvětlení.
Systém mi vrátí zprávu s adresou dvou nejbližších volných kol.

Vyhledám kolo a odešlu zprávu ve tvaru „pujcABCDEFGHI“,
kde ABCDEFGHI je devítimístný číselný kód nalepený pod sedačkou kola, které si chci půjčit.
Systém mi zprávou vrátí čtyřmístný kód k zámku.
Pozor ten nesmím zapomenout, nemůžu si totiž ve svém chytrém telefonu podívat do sekce „mé výpůjčky“,
kde vždycky kód k zámku aktuálně vypůjčeného kola najdu.

Když chci kolo vrátit, zamknu ho kdekoliv na ulici, kde nebrání provozu a odešlu zprávu ve tvaru „vrat12345“,
kde 12345 je číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení, kde jsem kolo vrátil. Přijde potvrzovací zpráva, že kolo je vráceno.

Jak snadné.

Děkujeme, že jezdíte po Plzni na kole.

Podmínky

1.Členství

Uživatelem systému se stává člověk, který se řádně zaregistroval na našich stránkách www.kolemplzne.cz., vybral si odpovídající tarif a zaplatil jej. Při registraci je nutno vyplnit všechny kolonky.

Tarify se nabízejí:

  • roční (600 Kč)
  • měsíční (130 Kč)
  • denní (40 Kč)
Každý tarif začíná platit okamžitě po připsání částky na účet v platební bráně GoPay. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím e-mailu. V případě, že platíte kartou, víme o Vaší platbě v zásadě ihned a Váš zakoupený tarif je aktivní řádu minut. I tak jste informováni e-mailem. Cena jednotlivých tarifů je zveřejněna na www.kolemplzne.cz.

Měsíční tarif je možno objednat i pro více měsíců najednou, stačí si vybrat období, pro které má tarif platit.

Každý z účastníků je povinen prokázat totožnost nebo složit zálohu. Musíme se chránit proti nepoctivým uživatelům zevnitř sítě. Totožnost prokazujete skenem nebo fotografií jakéhokoli dokladu, z kterého je patrné alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození. Fotografii dokladu lze pořídit i mobilním telefonem. Je nutno přitom dbát na dobrou čitelnost pořízeného skenu nebo fotografie. Údaje v každém uživatelském profilu porovnáváme se zaslaným dokladem a uživatel je poté autorizován ke vstupu do systému. O této skutečnosti budete informováni na e-mail, který jste zadali při registraci. Většinou to netrvá déle, než pár minut.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete prokázat svoji totožnost, respektujeme Vaše soukromí. K dokončení Vaší registrace Vás však musíme požádat o složení vratné zálohy, jejíž výše je zveřejněna na www.kolemplzne.cz.. Po roce bezproblémového provozu můžete část Vaší vratné zálohy využít na úhradu dalšího tarifu, který si zvolíte. V případě, že rozhodnete spolupráci s námi ukončit, můžete o vrácení zálohy požádat prostřednictvím www.kolemplzne.cz.. Do tří pracovních dnů ji odešleme zpět na Vámi uvedené číslo účtu.

2.Půjčování a vracení kol

Je to úplně jednoduché. Zaregistrujete se a jakmile je Vám potvrzeno e-mailem, že je Vaše registrace je aktivní, můžete využít kterékoliv volné kolo. Najdete si nejbližší kolo na mapě, při půjčení opíšete 8-místný kód, který je uveden na kole pod sedadlem a aplikace Vám zobrazí kód zámku. Kolo odemknete a jedete. Pokud je kolo nefunkční, namísto jeho půjčení Vám aplikace nabídne možnost hlásit závadu. Prosíme, hlaste nám závady. Nejezděte na poškozeném kole, vystavujete se nebezpečí úrazu nebo náhrady škody. Závadou je, i pokud kolo na místě chybí.

Používejte kolo, jak dlouho potřebujete, ale myslete přitom i na ostatní. Po jedné hodině trvání výpůjčky Vás prostřednictvím sms požádáme o vrácení kola. Každý může mít zároveň půjčeno jen jedno kolo. Nejlepší je kolo použít k tomu, co potřebujete vyřídit, vrátit ho a potom si půjčit další. Počet výpůjček za den není nijak omezen. Klidně jich může být i 1000.

Maximální doba výpůjčky je 6 hodin. Za každé překročení maximální doby 6 hodin výpůjčky Vám zapíšeme neplechu. Za 3 zapsané neplechy můžeme uživatele vyloučit ze systému bez nároku na vrácení zaplaceného tarifu nebo i jeho části. Prostě pokud si opakovaně půjčíte kolo na více než 6 hodin, náš sytém zneužíváte a to nevidíme rádi. Služba je poskytována pouze na území města Plzně. Kolo lze půjčit ale především vrátit jen na území některého z městských obvodů. Zanechání kola mimo území města se rovněž považuje za hrubé porušení podmínek a zapisujeme za něj neplechu. Podobné je to s parkováním kol. Pokud ho zaparkujete tak, že zjevně brání pěšímu, cyklo nebo autoprovozu a někdo velmi rozlobený se na nás obrátí, zapíšeme neplechu. Věříme, že každý z nás uživatelů snadno rozpozná, co je ohleduplné chování k dalším lidem ve městě a co nikoliv.

Při vyloučení ze systému nárok na vrácení zálohy nezaniká, pokud nejsou porušeny další podmínky půjčování kol. Na každé porušení pravidel uživatele upozorníme. Pokud v porušování pravidel pokračuje, např. nechává kolo stát na nevhodných místech, využívá jej delší než maximální dobu, nebo způsobil jinou škodu, můžeme ho rovněž po předchozím varování ze systému vyloučit bez nároku na vrácení celého nebo části zaplaceného tarifu. Nárok na zaplacení škody způsobené uživatelem, lze ale započíst oproti složené záloze.

Když kolo nepotřebujete, zamknete ho tak, aby nepřekáželo a neporušoval/a jste tak dopravní předpisy. Nejlepší je k vracení využít veřejné stojany. Kolo pak vrátíte v aplikaci, kde označíte místo, kde je kolo zamčeno. Aplikace se Vás rovněž zeptá na zadání čísla nejbližšího sloupu veřejného osvětlení. Prosím, opište číslo přesně, ať nedochází ke zmatkům. Tak se nejsnáze kolo lokalizuje bez chyb v lokalizaci pomocí GPS.

3.Jak funguje půjčování a vracení přes sms

Pro půjčování, vracení a hledání kol prostřednictvím sms je nutné být běžným způsobem zaregistrovaný, mít ověřenou totožnost nebo složenou vratnou zálohu a mít zakoupený tarif, který je platný v den, kdy si chci kolo půjčit. Vše provedete na našich stránkách.

Telefonní číslo pro sms komunikaci je +420 725 800 828

Na ulici vyhledám nejbližší sloup veřejného osvětlení. Na každém je štítek s číslem. Pošlu na telefonní číslo zprávu ve tvaru „hledej12345“, kde 12345 je číslo sloupu veřejného osvětlení. Systém mi vrátí zprávu s adresou dvou nejbližších volných kol.

Vyhledám kolo a odešlu zprávu ve tvaru "pujcABCDEFGHI", kde ABCDEFGHI je devítimístný číselný kód nalepený pod sedačkou kola, které si chci půjčit. Systém mi vrátí čtyřmístný kód k zámku. Pozor ten nesmím zapomenout, nemůžu si totiž ve svém chytrém telefonu podívat do sekce "mé výpůjčky", kde vždycky kód k zámku najdu.

Když chci kolo vrátit zamknu ho kdekoliv na ulici, kde nebrání provozu a odešlu zprávu ve tvaru "vrat12345", kde 12345 je číslo nejbližšího sloupu veřejného osvětlení, kde jsem kolo vrátil. Přijde potvrzovací zpráva, že kolo je vráceno.

Jak snadné.

4.Hlášení vad a servis

Pokud je kolo poškozené nebo není na svém místě, ohlaste nám to prosím co nejdříve, nejpozději při jeho vracení. Pokud je kolo úplně nefunkční, nahlaste nám závadu a půjčte si jiné kolo v blízkosti. Při každém vracení kola se ale aplikace zeptá, jestli byl nějaký problém. Povinností každého uživatele je hlásit vady včas.

Náš servisman každý den objíždí kola a řeší závady a jiné problémy. Každé kolo je pravidelně servisováno. Nechceme, abyste byli nucení jezdit na starých nebo poškozených kolech. Pomozte nám v tom včasným hlášením závady.

5.Odpovědnost za škodu

Kolo si půjčujete na vlastní nebezpečí. Poskytovatel služby neodpovídá za škodu způsobenou neodborným zacházením s kolem nebo za škodu vzniklou z porušení těchto podmínek, zejména povinnosti hlásit závadu na kole a nepůjčovat si rozbité kolo. Každý je povinen si kolo předtím, než vyrazí na cestu, podrobně prohlédnout. Každý je povinen zkontrolovat funkčnost brzd, předního i zadního osvětlení, přehazovačky a mechanismu šlapadel a řetězu. V případě jakéhokoliv problému je nutno jej nahlásit a půjčit si jiné kolo v okolí. Nejezděte na jakkoliv nefunkčním kole!

Pokud používáte kolo se závadou a to se tak stane úplně neopravitelným jsme oprávněni po Vás požadovat úhradu tím způsobené škody, která se může rovnat ceně nového kola.

6.Jak je to právně

Registrací, která je z naší strany potvrzena včetně autorizace uživatele po prokázání totožnosti nebo složenou zálohou, a zaplacení zvoleného tarifu uzavřel uživatel s provozovatelem systému rámcovou smlouvu o výpůjčce kola, podle těchto podmínek. Smluvní vztahy se řídí §2193 a násl. z. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Členové systému mohou kola v rámci platnosti jejich tarifu používat bez jakýchkoliv dalších poplatků.

7.Ochrana osobních údajů

Uživatel souhlasí okamžikem své registrace na www.kolemplzne.cz. se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu z. 101/2001 Sb. Poskytovatel odpovídá ve smyslu zákona za nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona. Poskytovatel služby není oprávněn zpřístupnit osobní údaje uživatele třetí osobě.